PROJECT TRANSLATIONS
Partenerul ideal in traducere !
 

Project Translations protejează confidenţialitatea tuturor înscrisurilor şi informaţiilor transmise de către client. Informaţiile nu vor fi făcute publice şi nu vor fi comunicate unei terţe părţi. 

Traducătorii noştri au semnat contracte de confidenţialitate pentru că urmărim cu cea mai mare atenţie toate aspectele legate de confidenţialitate şi probleme de securitate.
 
Toate traducerile rămân confidenţiale.