PROJECT TRANSLATIONS
Partenerul ideal in traducere !
 

Echipa noastra de traducatori autorizaţi de Ministerul Justiţiei are experienţă in domenii diverse de specialitate:

juridic

medical

tehnic

administrativ

economic

comercial

financiar

informatic

literar

biologie

genetica

petrochimie

fizică

psihologie

sociologie

Servicii de traduceri legalizate sau simple:

traduceri în domeniul juridic: hotărâri judecătoreşti, procuri, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de leasing, contracte de comodat;

dosare de emigrare: certificate de naştere, de căsătorie, diplome de bacalaureat, de licenţă, de master, foi matricole pentru liceu şi facultate, cărţi de muncă, atestate profesionale, scrisori de recomandare, caziere;

documente emise de institutii de invatamant: - programe analitice pentru orice tip de facultate; acte de studii pentru obţinere de burse în străinătate;

traduceri din domeniul economic: contracte economice, bilanţuri contabile, planuri de conturi, studii de marketing;

acte pentru înfiinţarea firmelor: contractul şi statutul firmei, împuterniciri, hotărâri judecătoreşti;

traduceri în domeniul tehnic: energetic, electric, mecanic, automatică, IT, construcţii edilitare, proiectare, arhitectură, urbanism, traducere de studii fezabilitate, de prospecte tehnice, de proiecte, devize pentru construcţii, caiete de sarcini, documentaţie pentru participare la licitaţie, manuale de calitate pentru certificare ISO.